GM SM465 Heavy Duty 4 Speed 1st 2nd Reverse Gear Synchronizer Sleeve WT304-36

GM SM465 Heavy Duty 4 Speed 1st 2nd Reverse Gear Synchronizer Sleeve WT304-36

  • $84.95

2 Sold

SM465 4 Speed 1st/2nd Revere Gear Sleeve

Part #WT304-36

Fits 1968-87 GM SM465 Heavy Duty 4 Speed Applications