Tremec 3550 TKO TKO500 TKO600 1st 2nd Gear synchronizer assembly

Tremec 3550 TKO TKO500 TKO600 1st 2nd Gear synchronizer assembly

  • $329.95

5 Sold

Tremec 3550/TKO/500/600
 1/2 synchronizer assembly
 
Part #TKO80 (2670739) 
Kit includes:
1/2 slider
1/2 hub
1/2 shift keys
1/2 shift springs
1/2 Brass Synchronizer Rings